Movement without Frontiers

I arbeidet med å hjelpe jøder hjem finnes det mange ildsjeler rundt om i verden. En av dem er professor Boris Altshuler, som helt fra tiden før Sovjetunionens sammenbrudd har arbeidet for menneskerettigheter der, spesielt for jøder.

Han leder organisasjonen Movement without Frontiers, som opprinnelig arbeidet med å hjelpe refusniks til å få utreisetillatelse. Selv om jøder flest får reise ut av Russland uten problemer i dag, finnes det enkelte som blir nektet utreise med begrunnelsen at de har fått kjennskap til gradert informasjon gjennom sitt arbeid. Movement without Frontiers hjelper disse på forskjellig vis for å få omgjort beslutningen. Begrunnelsen fra myndighetenes side kan ofte være ganske svak.

Fra 2004 har organisasjonen drevet en web-side der potensielle immigranter kan få svar på mange spørsmål rundt utvandring fra landene i ex-Sovjet. Her er også mye informasjon om immigrasjon til Israel, tips, regler og muligheter. Hvis man har spesielle spørsmål, kan man også få personlig svar. Websiden heter Haverim som betyr venner. HJH støtter driften av denne siden, som er til stor hjelp for russiske jøder som ønsker å emigrere til Israel. Hvis man bor litt avsides til eller ikke har familie eller venner i Israel, gir denne nettsiden svar på de utallige spørsmål en immigrant sitter med

Nå kommer det flere etiopiere

20.januar landet det et nytt fly denne gangen med 63 og i de nærmeste måneder vil til sammen 600 Falashmura jøder komme. Man regner med at ytterligere 2.000 vil bli klarert for immigrasjon og være kommet i løpet av 2010. Alle nye immigranter fra Etiopia vil bli tatt inn i Jewish Agencys mottakssentre rundt om i landet. Her vil de ha sin første bolig og få hjelp til alle praktiske ting i forbindelse med sitt nye liv i Israel. Videre vil de få språkopplæring, skolegang og barnehageplasser som vil gjøre dem i stand til å leve uavhengige liv og etter hvert bli fullstendig integrert i det israelske samfunnet.

Det er mer enn 8.000 Falashmura jøder som fortsatt venter på en avklaring vedrørende deres immigrasjon. De fleste av disse har familie som alt har innvandret til Israel.

I dette fantastiske arbeidet blir HJH bedt om å bidra. En vellykket integrering tar år og er økonomisk krevende. Mange av de etiopiske immigrantene er analfabeter og må i tillegg til språket, lære hvordan man forholder seg til elektrisitet, arbeidsavtaler, nye matemner og moderne leiligheter eller hus. Alt dette tar naturlig nok tid. Så sammen med israelerne står vi overfor en viktig oppgave. La oss stå fast hos dem – og bidra!

Karius og Baktus surmuler i Jerusalem

Azmi (8,5) får innføing i hvordan tennene skal pusses.

"Ariel" (6) og lillesøster "Hanna" (5) besøker tannlegesenteret for aller første gang.

Tror mange barn kjenner Torbjørn Egners Karius og Baktus, smiler sjefstannlege Roy Petel og finner frem en tynnslitt bok - oversatt til hebraisk.

Den amerikanske tannlegen Roy Brahen sammen med en liten etiopisk immigrant og en assistent.

 

Bror og søster “Ariel” (6) og “Hanna” (5) besøker tannklinikken for første gang – på Dental Volunteers office (Frivillige tannlegers kontor) i Jerusalem. De to jødiske småsøsknene kommer sammen med mor “Geula”. Den israelske tannhygienisten Inbal Tsarfati viser hvordan en god tannpuss skal foregå. Først får de et knallrosa stoff i munnen som de skal skylle ut. Deretter får de hver sin tannbørste i hånden og blir vist hvordan de skal bruke den. Ovenfra og ned, nedenfra og opp. Fra venstre til høyre og tilbake. Gjennom hele tannsettet. Slik, ja! Skylle, så pusse igjen. Nå smiler hverken Karius eller Baktus lenger, men de har nok et stille håp om at de to ikke vil klare å takle den nye kunnskapen om hvordan å pusse dem ut, bort og vekk.

Motiverte
De to er motiverte! Og mor har heller ikke kommet hit med dem uten grunn. Hun ønsker at hennes bedårende barn skal vokse opp med sunne og hullfrie tenner. Som immigrantfamilie har de ikke penger til tannlege, så dette var et fantastisk tilbud…

-Vi spør aldri om barnas navn når vi tar bilder, eller hvor de kommer fra, opplyser informasjonssjef Michelle Levine ved tannlegesenteret.

Her får de imidlertid gode råd, kontroll hvert halvår og innføring i tennenes helse og velvære. På lik linje med arabiske og kristne barn som måtte ha et tannproblem foreldrene ikke kan dekke økonomisk.

Tilbud i 30 år
Tilbudet om fri tannbehandlig i Jerusalem har eksistert i 30 år i år. Det går til alle vanskeligstilte familier i Jerusalem med barn i alderen fem til 18 år. Fra alle samfunnslag, men kun til dem som ikke har økonomisk mulighet til å betale en tannlegetime for barna sine. Alle som kommer hit har en henvisning fra sosionomer eller annet helsepersonell
innen kommunen.

Sjefen
Sjefstannlege Roy Petel er fersk på senteret etter bare tre måneder i sjefsstolen. Han etterfølger doktor Moskowitch som har ledet frivillighetssenteret de siste 13 år. Men Roy har en merittliste som få andre innen tannhelsetjenesten. Han er spesialist i pediatrisk tannhelsetjeneste for barn, underviser tannlegestudentene på Hadassasykehuset i Jerusalem og er sekretær i Tannlegeforbundet i Israel. I tillegg gir han all sin ekstratid til dette senteret mens han ofte lengter etter å komme hjem til kone og egne barn før kveldspussen. Dessuten har han misunnelsesverdige hvite tenner…

Roy snakker hebraisk, fransk, arabisk
og engelsk flytende og kan kommunisere med de fleste ungene som kommer til klinikken. Et blikk rundt i lokalet bekrefter at ungene smiler til ham i sine liggende posisjoner i tannlegestolene.

Totalt avslappet
-I 2009 hadde vi 3353 pasienter, smiler
Roy. Målet er å behandle så mange som mulig. Og at hver og en av våre små og litt større pasienter kommer tilbake til oss hvert halvår for sjekk og oppfølging. Forebygging er like viktig som behandling.

Roy forteller at kun to prosent av driftsbudsjettet kommer fra staten Israel, mens resten er fra hjelpeorganisasjoner fra hele verden – som dere i HJH. Og han retter en STOR takk til HJH for at nordmenn virkelig bryr seg om barnas tannhelse i Jerusalem!

-Utrolig, utbryter han.

Vanskelig år
-Vi har vært i en svært vanskelig situasjon siste året, fortsetter han, – men det var jo alle under økonomikrisen. Vi MÅ nemlig ha noen få ansatte sekretærer her på senteret for å få det til å fungere. Timebestilling, oppdateringer, avbestillinger. ALT det der utføres av våre sekretærer. Vi håpet å komme oss ut av disse begredelige lokalene og inn i nye, lyse, mer barnevennlige. Men slik blir det ikke nå. Vi gjør det beste ut av det vi har. Dessuten får vi av og til behandlingsutstyr fra tannleger fra hele verden som støtter Israel, forteller han.

Tannleger bidrar
Tannleger fra hele verden kommer for å bidra til dette unike tannlegesenteret for barn i Jerusalem. – Uten dem kunne vi ikke eksistert, sier Roy, og forteller at det har vært mange norske tannleger her gjennom tidene!

-De kommer for gjennomsnittlig to uker om gangen og bidrar gratis i ferier for å gi sin støtte. Noen blir i en måned, andre en uke. Alle er like verdifulle for oss. Sier Roy. Som henter en bok om Karius og Baktus på hebraisk. For bildets skyld. Boken er tynnslitt!

Fakta:
Behandlinger pr. måned 2007: 839 – mot 1118 i 2009.
Antall frivillige tannleger fra 98 i 2007 til 141 i 2009.
Antall behandlede barn fra 2306 i 2007 til 3353 i 2009.
Det foregikk fra tre tannlegestoler i 2007 mot fire i 2009.
Totale behandlinger i 2007: 9225 til 13411 i 2009.
DVI – Dental Volunteers for Israel – ble grunnlagt i 1980 av avdøde Trudi Birger og klinikken har gitt gratis tannbehandling til Jerusalems fattige barn siden da. Klinikken består av assistenter og hygienister, samt tannleger fra hele verden som gir av sin tid.

DVI-barna blir henvist via Jerusalems sosialkontor og forskjellige barnehjem.
DVI sørger for leiligheter og hjelper til med reisearrangementer for frivillige.

 

Innvandringens frukter

Mens andre land, herunder USA, byråkratisk vurderte hvorledes de skulle hjelpe, hadde Israel allerede fløyet inn redningsarbeidere og opprettet og satt i full drift et eget feltsykehus. Selv kritiske CNN, dekket dette og uttrykte beundring. De har også mottatt mye ros fra andre hjelpeorganisasjoner. Feltsykehuset ble satt opp på en privat eiendom tilhørende en av de få gjenværende jødene i Haiti. Redningsteamet ga 1.111 mennesker behandling hvorav 317 personer fikk livsviktige operasjoner, og det ble gitt bistand ved 16 fødsler. Minst en av disse nyfødte er av takknemlige foreldre blitt gitt navnet Israel. Hjelpepersonellet, som er tilknyttet de israelske forsvarsstyrkene ble mottatt av statsminister Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Ehud Barak og forsvarssjef Gabi Ashkenazi, da de for kort tid siden kom tilbake til Israel. Det sier mye om Israel.

Hvorfor nevner jeg i vårt nyhetsbrev katastrofen i Haiti, vil noen undre. En av de israelske legene som reiste til Haiti var dr Avi Yitzhak (bildet). Han kom til Israel fra Etiopia med hjelp av Keren Hayesod/Jewish Agency som vi støtter, og mottok stipender av samme til sine studier. Dr Yitzhak er den første av de etiopiske immigrantene som er blitt utdannet til lege i Israel. Til vanlig er han kirurg ved Soroka Hospitalet i Beer Sheva. Han er således ett av svært mange eksempler på hvilken stor og flott resurs Israels mange innvandrere utgjør for deres nye hjemland. Det blir spesielt når de ikke stopper opp ved å hjelpe det landet de er kommet hjem til, men tillike har overskudd til å hjelpe andre mennesker langt unna, i deres nød.

Dette gir en ekstra dimensjon ved det hjelpearbeidet vi gjør for å bringe jøder i vanskelige kår hjem til Israel og hjelpe dem med en ny start der, og et ekstra insitament til videre innsats!

I januar hadde jeg gleden av å møte en svært liten jødisk menighet i en mindre by i Brasil. Menigheten ledes av en ortodoks rabbiner fra Habad, men mye av aktiviteten er takket være en aktiv yngre israelsk mann som for tiden bor der. Det er mange eksempler på israelere som for en tid bor utenfor landets grenser, er med på å gjenopplive og holde ved like aktiviteten i små jødiske samfunn. I neste runde leder det til at Israel får nye talspersoner ute og at jøder som ellers var i ferd med å forsvinne ut fra fellesskapet, får et nytt fundament og ikke sjelden velger å flytte til Israel. Vi har en sunn, dynamisk prosess hvor Israel både gir og får. Jubileumsåret vårt er allerede god påbegynt. Det er svært mange som trenger vår hjelp i og til Israel akkurat nå, særlig gjelder det den nye gruppen med etiopiske jøder som er på vei til Israel. Jeg håper på en ekstra god gaveinngang også i år, så vi kan hjelpe svært mange, til det beste for dem og for Israel.

Øyvind Bernatek
styrets leder

Nytt HJH-støttet barnesykehus underveis

Her kommer det et tilbygg på to etasjer i det nye barnehospitalet, viser informasjonsdirektør Uri Schwarz ved Sha'are Zedek-hospitalet i Jerusalem.

Et barn på vei med sin far inn til den 30 år gamle barneavdelingen ved sykehuset.

Slik skal det nye barnesykehuset på Sha'are Zedek se ut når det forhåpentlig står ferdig til sommeren 2012.

Informasjonsdirektør ved sykehuset, Uri Schwarz, forteller om et komplisert prosjekt. Han setter veldig stor pris støtte fra HJH.

– Det ble besluttet å bygge nytt barnehospital for lenge siden. Under krigen i Libanon ble det ekstra synlig hvor sårbare man var når rakkettene rammet mange sykehus i nord og barna måtte flyttes hit og til andre sykehus. Men krigen viste oss også noe annet som var særdeles viktig å ta med i prosjektet: Det nye hospitalet må forsterkes både i fasaden og mot jordskjelv. Den eksisterende bygningen er planlagt med to etasjer. Den står på pilarer som går fire etasjer ned i grunnen. Her ligger i dag arkiver og datasentraler som vi nå må finne nye lokaler til, forteller Schwarz. Han legger til at bygningen er fra slutten av 70-tallet. Ganske gammeldags i forhold til tidens krav om lys, farger, nytt utstyr og vennlige rom.

– Barnemedisin i dag er helt annerledes enn dengang. Færre overnattinger og flere dagpasienter, opplyser han.

30 års fornying
Femti prosent av Jerusalems barn er født på Sha’are Zedek.

– Resultat er at flere og flere kommer hit når de blir syke, fortsetter han.

-Når vil barnesykehuset stå klar?

-Hvis alt går etter planen håper vi å komme i gang med selve byggingen i mai-juni. Ca to år senere vil det stå klart.

– Hvem betaler?

– Det er 100 prosent basert på donasjoner, også fra HJH.

– Hva vil endringene bety for de små pasientene?

– Det vil bli som å gå fra Lada til Volvo!, smiler informasjonsdirektøren som gleder seg stort til det nye “barnaparadiset”, som han kaller det. Det blir en forskjell på 30 år, med avdelinger som helst skal dekke alle behov. Det skal også romme egen undervisningsavdeling, slik at barna ikke skal bli hengende etter på skolen, avslutter en forventningfull Schwarz.

Fakta om sykehuset:
Ansatte: 2000
Språk: 38
Kapasitet: 540 senger
Størrelse: Størst i Jerusalem, med svært mange dagpasienter
Ant. øyeblikkelig-hjelp-pasienter i året: 90 000
(Hadassa 70 000)