Om avtalegiro og skattefradrag

Ordningen med avtalegiro er laget for næringslivet. Det kan medføre visse problemer i forhold til organisasjoner som HJH.

Hvis du bruker nettbank og i dag kan registrere avtalegiro hjemme fra din egen PC, så får vi en oppdatering fra BBS om det – MEN denne informasjonen er ikke tilstrekkelig for oss, til å belaste din konto.

Vi trenger å få vite hvor mye du vil gi hver måned og hvilken dato du vil betale. Vi har ikke noe krav på deg og vi har heller ingen forfallsdato, slik som f.eks. din strømleverandør har.

Derfor ber vi deg ta kontakt med oss, slik at vi kan få sendt deg det skjemaet som Bankenes Betalings Sentral(BBS) og vi trenger, for å få dette trekket i gang, slik du ønsker det.
På forhånd takk.

Skattefradrag
Vi minner om at gaver til Hjelp Jødene Hjem gir rett til skattefradrag.

Da vi ikke “vasker” våre registre mot utenforståendes, trenger vi opplysning om fullt fødsels- og personnummer fra deg, dersom du ønsker dette fradraget. For regnskapsåret 2010 er det gaver på til sammen minst kr 500 til en organisasjon, som gir fradrag. Øvre grense er kr 12.000.

Hvis du har opplyst dette tidligere, er det ikke nødvendig å gjøre det igjen.
Husk også at overføringer av penger kan ta litt ekstra tid mellom jul og nyttår. Pengene må være kommet helt inn på vår konto senest fredag 31.desember for å gi fradrag.

God jul og godt nytt år!

Dette er årets siste nyhetsbrev, og julefeiringen er rett rundt hjørnet; en tid for samhold og glede, en kjærkommen stopp i en ofte alt for travel hverdag. Det er mange måter å glede andre på, det kan være ved samvær, med brev, kort eller telefonsamtaler, og det kan være ved gaver. Gaver for å vise hva den andre betyr for giveren. Dette er godt.

I de to foregående årene har vi hatt en egen julegaveaksjon, det har vi ikke i år, men vi håper allikevel at dere også i år vil gi ekstra gaver til alle dem vi hjelper. Vil dere gjøre dette i noen annens navn, kan vi ordne den nødvendige bekreftelse som kan sendes den dere vil hedre. På denne måten kan dere både glede noen dere setter pris på, og ikke minst vil dere glede noen som virkelig trenger litt ekstra hjelp i eller på vei til Israel.

For dem blir dette også som å få besøk, besøk av en ukjent venn. Å vite at noen i et fremmed land tenker på dem og hjelper dem og gir dem styrke. Fra flere besøk i Israel til prosjektene våre hvor jeg også har fått treffe noen av dem vi hjelper, vet jeg at dette virkelig betyr mye. Det varmer og særlig i disse tider da de ser hvorledes medier i andre land behandler dem er dette viktig.

En særlig flott gave å gi er å tegne et fadderskap. Vi har hatt god respons på dette nye prosjektet vårt, og snart er 200 slike avtaler tegnet. Vi håper dette fortsetter å øke og at dette prosjektet også vil kunne nå ut til nye givere i Norge. Kanskje kjenner dere noen som kunne tenke seg å bli faddere, da er det bare å ta kontakt med vårt kontor, og vi vil sende informasjonsmateriell.

Nå når 2010 nærmer seg slutten benytter jeg også anledningen til, både på vegne av styret og representantskapet og meg selv, og ikke minst på vegne av de svært mange dere har hjulpet i 2010, å takk dere alle for den fantastiske hjelpen dere gir. For oss som daglig bruker vår tid på dette arbeidet er det til stor inspirasjon, og for alle dem som dere hjelper, er denne sjenerøse støtten til uvurderlig glede og nytte. Dere lyser opp og varmer livene deres på en helt spesiell måte.

Øyvind Bernatek
Styrets leder

Foreldreløse barn i Israel trenger faddere

17 dager før hadde han mistet sin mor i løpet av timer. Som eldste hjemmeboende, med 3 mindre søsken, hadde han blitt med til sykehuset da mor plutselig var blitt dårlig. Han satt og ventet på gangen, mens hun var inne til undersøkelse. Legen kom ut – for å informere, trodde gutten. Men moren var da gått bort i løpet av minutter og legene kunne ingenting gjøre. Gutten var i sjokk. Det var moren som var alene med ansvaret for familien. Alt sto og falt med henne.

Hans storesøster er gift og mor til fire små barn, hvorav et med Downs Syndrom – så hun har ikke overskudd verken av krefter eller penger. Så der er det lite hjelp å få. En bror på 20 år har jobb som mekanikker et helt annet sted i landet, så der nytter det heller ikke. Dermed sto denne ungdommen med hele ansvaret; begravelse og organisering av hverdagen og en meget trang økonomi. Selah stiller opp, hjelper med praktiske råd og trøster.
Denne skjebnen belyser hvor nødvendig det er å skaffe faddere, selv om de berørte kanskje ikke akkurat er barn lenger. Tenåringer mister også sine foreldre, de kan være sårbare og opprørske i en slik situasjon. De trenger støtte og veiledning, omsorg og varme i sorgen – når de plutselig står alene i verden med ansvar for småsøsken.

Unge mennesker vokser og trenger mye mat. De vokser fort ut av sko og klær. Da trengs det kontanttilskudd, for å få endene til å møtes. Denne lille familiegruppen kom umiddelbart inn på vår liste over barn som trenger noen faddere som kan bidra hver måned.

Hvorfor får vi ikke bilde?
Noen av våre faddere har ønsket seg bilde av “sitt” barn. Israelsk lovgivning er svært streng på dette området. For å utlevere et slikt bilde, må de pårørende undertegne en avtale der det blir oppgitt hvor, hvordan og hvilken dato bildet skal brukes. Dette blir i vår sammenheng svært komplisert. Og de pårørende kan erfaringsmessig være svært tilbakeholdende med en slik tillatelse.
Derfor bruker vi bare illustrasjonsfoto.

Lovgiverne – og Selah – er redd for misbruk av bilder, i disse internett tider. Det er også derfor fadderne ikke får besøk “sitt” barn, men det vil bli anledning til å treffe noen av barna og ungdommene sammen med de pårørende under solidaritetsturene til HJH. Fadder får oppgitt fødselsmåned og år sammen med et Fadderbarnsnummer hos Selah. Det vil bli sendt en årlig rapport om hvordan hvert enkelt barn har det, til de respektive faddere.

Derfor bør du bli fadder
Dette er de mest vanskeligstilte av alle immigrantene. Etter en krevende omstilling i et nytt land – eller kanskje midt under – går den nærmeste omsorgspersonen bort. Det skjer ofte brått og uten forvarsel i terror, ulykke eller sykdom. I de familiegruppene vi har med i vårt program er det eldre søsken, besteforeldre eller andre nære slektninger som nå oppfostrer barna. Stort og tungt ansvar legges på unge skuldre midt i sorgen. Eldre, som skulle ha glede av besøk av barnebarna, får nå heltidsansvar for oppdragelse, foreldremøter, klessvask og matlaging. Slikt tar krefter. Og man skal støtte hverandre i sorgen.

Så noen venner i Norge, som ser deg i strevet og sender penger regelmessig er til stor hjelp og glede. De fleste som tar på seg denne oppfostringsoppgaven gjør det av kjærlighet og plikt. For den som har ansvaret for mindreårige søsken eller barnebarn, er det naturligvis en stor lettelse å vite at det kommer inn litt ekstra hver måned. Penger som kan dekke et par nye sko fordi de gamle er blitt altfor små, en fødselsdagskake eller litt strikkegarn til en varm genser – det lyser opp i en trist og krevende hverdag. Derfor bør du bli fadder!

Til vår store glede er det mange som har meldt seg som faddere. For Selah og HJH er det godt å vite at nærmere 200 slike avtaler er inngått. Vi har 250 barn på liste som skal ha to faddere hver. Og ordningen kan utvides. Mange har det vanskelig. Så vi håper at det blir enda flere av våre givere som føler at de kan ta på seg et slikt ansvar i tillegg til vanlige gaver til vårt arbeid med å hjelpe jøder hjem. Vi håper å høre fra deg.

Ekstra utfordringer i julemåneden

Bakgrunnen er følgende; I slutten av oktober kom nyheten om at den israelske regjer-ingen og Jewish Agency var blitt enige om en plan, som skulle sørge for at alle de resterende 8.700 etiopiere som i dag bor i venteleirer i Gondar, skal få avklart sin status innen 9 måneder. De aller fleste vil trolig få godkjent sin søknad om innvandring til Israel. Mange har alt slektninger der.

Jewish Agency skal gjennomføre arbeidet i Etiopia med å forberede immigrantene på livet i Israel. Dette alene er beregnet å skulle koste til sammen $7,5 mill. over en treårs-periode.

Planen er at det skal komme 600 nå i desember. Man antar videre at det vil komme vel 200 personer hver måned de neste tre årene. Jewish Agency tar også på seg å dekke kostnadene til flyreisen. Vi håper at giverne sjenerøst vil ta et krafttak nå før jul og stille opp for å hjelpe disse fattige immigrantene hjem fra sør. Dette kommer også til å bli en stor oppgave som vil gå over lang tid.

På mottakssentrene i Israel skal Jewish Agency stå for forskjellige former for opplæring, som i dag. Målet er at immigrantene hurtigst mulig kan bli uavhengige og i stand til å forsørge seg selv. Det er en meget stor overgang å komme fra enkelt landsbyliv i Etiopia uten vann og elektrisitet, til Israels høyteknologiske hverdag. Mange kan verken lese eller skrive og de har en yrkeserfaring som ikke kan brukes i deres nye hjemland. Oftest har de drevet jordbruk eller verksteder med svært enkle metoder. Nå må de lære et nytt språk og tilpasse seg en annen kultur og arbeidsliv. Dette er virkelig krevende.

Det kommer til å bli et stort press på mottakene nå for å hjelpe immigrantene til rette. For tiden bor det 5.300 nye immigranter i de 16 mottakssentrene for etiopiske innvandrere rundt i Israel. I gjennomsnitt bor de to år i mottaket. Tilskuddet de får fra staten til kjøp av bolig er et absolutt minimum, så mange immigranter fra andre land
blir boende i mottaket mens de prøver å legge seg opp litt egenkapital, før de skaffer seg noe. Imidlertid er det stor prestisje knyttet til å eie fast eiendom i den etiopiske kulturen, så derfor kjøper mange seg noe og flytter ut før de egentlig er helt i stand til å klare alle de nye utfordringene i hverdagen.

På vegne av alle jødene som nå sitter i Gondar og venter på å få komme til Israel og bo i fedrenes land, ber vi om bidrag til dette storslåtte prosjektet. Din støtte kan hjelpe en immigrant hjem.

Keren Klita holdt æreskonsert for norske venner

Ord kan ikke beskrive hvor takknemlige Keren Klitas (KK) frivillige medarbeidere er: Norske venner har stått sammem med dem i tykt og tynt gjennom vel 20 år. For å gjøre ære på sine trofaste venner har KK gjennom de 12 siste årene arrangert en konsert. En av primus motorene er Alice Jonah som også denne gangen ønsker velkommen til 52 forventningsfulle normenn og deres reiseledere fra HJH og MIFF. Et par hundre russiske immigranter fra Hotel Diplomat gleder seg også til kveldens musikalse opplevelser.

Gladys Blank har overtatt ledervervet etter at Keren Klitas grunnlegger og formann gjennom 23 år, Delycia Jayson, døde av kreft for åtte måneder siden. Blank hedret hennes minne ved å fortelle hvordan hun sto på 24 timer i døgnet for de russiske immigrantene. Hun forsikret at de som er igjen forsøker å videreføre hennes ånd og arbeide gjennom hele 21 program – fra vugge til grav. Det siste
programmet er opprettet i Delysas navn; et sam-arbeidsprogram hvor Machanaim og Keren Klita gjennomfører felles aktiviteter i lokale kommunale sentra innen bla kultur og undervisning.
Takknemlige
Blank forteller om en kjærkommen sjekk fra Norge en gang i 1989. Det var rett før “Pesach” – den jødiske påsken – og de hadde planlagt et felles måltid for immigrantene. Men uten penger så det mørkt ut. I siste sekund fikk de en sjekk fra Norge
som reddet denne spesielle kvelden som betyr mye for så mange jøder.
– Dere nordmenn har alltid vært der for oss! Ja, selv under intifadaen kom dere på besøk. Jeg har ikke ord som beskriver vår takknemlighet, runder Gladys Blank av. Etterfulgt av Hotel Diplomats utrolige sangkor, ledet av pianist og sangskriver Maya Golobu. Her går det i kjente sanger som Shalom aleichem, noen fartsfylte russiske låter og til slutt Hava Nagila. Undertiden kommer kveldens ballerina, 84-årige Sima dansende inn og henter med seg flere kvinner til ringdans. Blant andre reiseleder Ida Husveg, til stor applaus fra publikum.
Musikalsk toppkvalitet
Unge Leonid (Lonya) Leiner har bodd det meste
av livet på Hotel Diplomat. Han spiller bratsj og er absolutt et navn å merke seg som en lovende utøver. (Siste: Lonya har nettopp fått invitasjon til å studere i Wien!) Deretter stilte et orkester på rundt 13 musikere opp sammen med kveldens gjeste-artister; familien Bendikov. Operasanger og mor, Svetlana, dirigent, sanger og far, Michael samt sønnene Boris og Shimon på henholdsvis trompet og obo – alle med solo-fremføringer. Også under fengende spanske operatoner i wienerstil kom den fargerike ballerinaen igjen dansende
frem foran publikum og skapte ekstra stemning i salen. Musikalsk sett var konserten av utrolig høy kvalitet. Forventningene ble til fulle innfridd.
Hjertevarme
Styreleder i HJH Øyvind Bernatek understreket hvor hjertevarmende og meningsfylt det var å få være en del av dette. Han ønsket KK lykke til videre i sitt gode arbeid og håpet samtidig at de norske deltakerne vil forbli gode venner av Israel og jødene.
Reiseleder Torbjørn Ekroll takket på vegne av HJH for den flotte konserten og rettet en spesiell takk til nordmennene for deres støtte gjennom vel 20 år. – Vi er stolte over å samarbeide med dere og her ser
dere at hjelpen vi sender til Israel kommer frem, sa Ekroll før han overrakte Alice Jonah en flott kalender fra Norge..

Konferanse på Yad Vashem

(December 14, 2010 – Jerusalem) An international conference exploring “Hiding, Sheltering and Borrowing Identities as Avenues of Rescue During the Holocaust” will take place at Yad Vashem’s International Institute for Holocaust Research next week. Researchers from a dozen countries will explore such issues as the motivation behind rescue, repercussions of hiding for so many years, Jews rescuing Jews, nannies as rescuers, bounty hunters, hiding in exchange for money, how the Gestapo treated people discovered hiding Jews, rescuers facing the courts, coping with informants, day to day life in hiding, Righteous Among the Nations, and more.

“This important conference looks both at individual countries and episodes of rescue as case studies, while at the same time offering a closer look at the broad issues that are true for the overall phenomenon,” said Avner Shalev, Chairman of Yad Vashem.

The conference brings together researchers from Austria, Canada, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Israel, Nigeria, Poland, Serbia and the United States.

“Rescue during the Holocaust is a significant topic in Holocaust research,” said Prof. Dan Michman, Chief Historian of Yad Vashem. “Yet, in the past, research has focused primarily on efforts at rescue by governments, organizations and the Righteous Among the Nations. The goal of this conference is to look at new aspects of research about rescue and efforts at rescue throughout Europe, and especially on the grassroots level: conditions, circumstances and methods of action of individuals and organizations.”

The three-day conference, December 19-21, 2010 will take place in Hebrew and English (with simultaneous translation) at the Yad Vashem Auditorium and is open to the press and the public. It is taking place with the generous support of the Gertner Center for International Holocaust Conferences and the Gutwirth Family Fund and is part of the ongoing research projects, workshops and conferences on various issues related to the Holocaust of the International Institute for Holocaust Research.

Hele programmet for konferansen.

Ny gruppe Falash Mura til Israel

Dette er Israels sæd – menn, kvinner og barn – som for øyeblikket lever under de verste kår. Dette handler virkelig om en kompleks humanitær krise. Vi må forhindre at flere flyktningleirer blir dannet i Etiopia, sa statsminister Benjamin Netanyahu søndag 14. november.

Han opplyste til nasjonalforsamlingen Knesset at 600 falashmurajøder vender hjem i 2011, mens 200 blir sendt hjem hver måned de neste tre årene.
– Det er en moralsk forpliktelse for det israelske folk å finne en løsning, uttalte statsministeren.

Minister for regional utvikling, Silvan Shalom, uttrykte imidlertid sin misnøye med planene da han talte for Knesset. Han mener at å frakte 200 personer i måneden ikke er tilfredsstillende nok.

– Dette er en skandale som må bli stanset. Vi burde bringe 1.000 falashmurajøder til Israel hver måned og skape en slutt på denne sagaen hvor tusenvis av mennesker lever under fryktelige forhold, sa Shalom.

Forfatter: Kenneth O. Bakken, Miff.no

Melding fra Jewish Agency
I am pleased to inform you that it is anticipated that the government of Israel will approve the proposal of assuring the completion of the Aliyah from Ethiopia. This proposal was initiated by Eli Cohen on behalf of the Jewish Agency.

This operation will assure that the remaining 8,700 Ethiopians seeking to make Aliyah will have their Aliyah eligibility checked and those who are eligible will arrive in Israel within the next three years. It is anticipated that approximately 2,500 Olim will arrive annually.

Main points of the decision:
1. The Jewish Agency will replace NACOEJ in Ethiopia.
2. The Jewish Agency will continue to provide services to the community and prepare the Olim for Aliyah to Israel.
3. The Government of Israel will check the eligibility of those on the waiting list within 9 months of the approval of the decision.
4. Preparing for life in Israel from all major aspects
5. 200 Olim will be brought to Israel each month.

The only program that will be run by the JDC is the medical clinic.

The cost of this project is $7,500,000 for three years ($2,500,000 per year) for the activities in Gondar.

Currently residing in our 16 Absorption Centers for Olim from Ethiopia 5,300 olim. Their average stay is approximately two years.

There will also be a need for a great deal of additional funding in Israel to assure that they receive the best possible services once they arrive in Israel. (The Yesodot- Foundations program, in particular, in order to be able to work with all the new arrivals).

Enda en hebraisk-klasse ble startet opp i oktober i St. Petersburg

Det kom en entusiatisk e-post fra Felix Feinberg, direktøren for Ulpan Halom. “Pågangen er stor. Vi har startet opp enda en klasse!” Bildet taler sitt tydelige språk. Det er mange unge, som vil forberede seg på immigrasjon. Israel trenger dem.

Vi fikk to gode og varme uker på tur

Jubileumsturen vår ble inspirerende og nyttig både for deltakerne og arbeidet HJH sammen med giverne våre har ansvaret for. Og turen ble vellykket for deltakerne, vi fikk hele tiden klare meldinger om at alle hadde det bra og gledet seg over det vi fikk se på prosjektene og ellers rundt i landet. Stemningen i gruppa og mellom alle som var med var svært god under hele turen! Vi hadde tid til samtaler og samvær både i bussen, på besøkene ved prosjektene og de bibelhistoriske stedene og ved bordene ved måltidene. Det ble knyttet mange nye vennskapsbånd på denne turen – og vi slapp nærmest helt sykdom og uhell. Frisk og felles sang både i bussen og ellers var også med på å skape god stemning, glede og god atmosfære.
Turen var svært inspirerende for oss alle – ledere og deltakere – fordi vi på denne turen fikk mange gode besøk på flere av prosjektene våre. Der fikk vi se og høre om det store og viktige arbeidet som de mange prosjektene våre driver for midlene de får fra Hjelp Jødene Hjem og giverne våre. Og vi fikk alle nærmest se og føle på kroppen hvor takknemlige brukerne og lederne er for støtten fra Norge – og hvor avhengige de er av den for å drive arbeidet framover. Dette opplevde vi på alle prosjektbesøkene både i Jerusalem, i Galilea og i sør i Negev.

Turen var lagt opp med besøk på disse stedene – og innimellom prosjektbesøk og konserter og lignende fikk vi mye fritid til “ferie” ved svømmebassenget, på shopping eller på bussturene mellom landsdelene. En spennende og god opplevelse var også en ettermiddag og en hel dag ved Dødehavet.

Det var vel flere høydepunkter på turen, men her må vi nevne avdukingen av plaketten til ære for Kåre Kristiansen, som har gitt navn til datarommet på Yad Sarah-hovedkontoret. Her var det tale av HJH-formannen Øivind Bernatek, og ved lunsjen var det hilsener fra Norges chargé d’affaires i Israel, Vebjørn Dysvik, Yad Sarahs grunnlegger og styreformann Uri Lupolianski og vår rådgiver i Israel, rabbiner Michael Melchior.

På turen i år var det også en svært god “blanding” i gruppa mellom “veteraner” som har vært med oss på en eller flere turer før, og nye reisende. Det var fint at hele 10-12 av deltakerne var i Israel for første gang og en om lag like stor gruppe reiste med oss for første gang. Det var også flott at mange av våre trofaste givere og støttespillere gjennom flere år var med og fikk ny inspirasjon.

Jeg tror vi fikk en god balanse mellom program og fritid. Mange ga uttrykk for det. Og det er viktig – HJH-turene skal være informative, vi har en klar målsetting om å møte prosjektene våre og jødene ellers, se landet og samtidig få en god høstferie.

Nå har vi som fikk være med på turen mange gode minner å ta fram når høstmørket og kulden setter inn – og vi har nok alle fått noen nye venner.

“Det var så godt å være med på denne turen,” sa en av deltakerne til meg dagen før vi dro hjem. “Det var ingen klikker på denne turen, samme hvor jeg satte meg ved måltidene var jeg velkommen og inkludert, og praten gikk livlig med en gang.”

Ulpan Halom fylte 20 år

Fra nyhetsbrevet i november 2010.

Elever tøyser med hebraisk gramatikk.

En av de mange gode talere, "husverten", rektor på skolen der Ulpan Halom leier lokaler.

En av de tilstedeværende var en tidligere elev, som nå selv driver en språkskole i Netanya – han kunne ikke få fullrost skolen. Flere av de tilstedeværende kontaktet meg under maten, noen ganger med tolk – for å fortelle om sitt utbytte av undervisningen. Mange er klare for immigrasjon til Israel. En annen som ville prate litt var en ortodoks kristen som ønsket å kunne lese Bibelen på originalspråket.

En hyggelig kveld med mange varme hilsner med takk til HJHs trofaste givere som har støttet skolen nesten fra starten.

Uken etter startet ennå en fulltegnet hebraiskklasse opp.