Mye heder til HJH i Israel

Daglig leder i HJH, Eli Finsveen foran et kunstverk i en kibbutz ved Sderot. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)

B’Yachad er en av de organisasjonene som vi støtter. Det er et nettverk av individuelle småprosjekter over hele Israel, som hver har sin lokale utforming etter personene som driver det og deres kontaktnett. Idéen er å samle inn alt som vanskeligstilte mennesker kan trenge, og distribuere det etter behov. De tok oss med til to av disse prosjektene, hvorav det ene var i den relativt fattige byen Dimona i Negev, hvor organisasjonen forestår distribusjon av bl.a. mat og skolemateriell til barn. For vår innsats her, mottok vi fra representanter for byens ledelse en æresbevisning fra den lokale avdelingen av B’Yachad og byen, som takk for mangeårig hjelp til vanskeligstilte. Mange av disse er barn av immigrantfamilier.

Vi har lenge gitt støtte til flere prosjekter i regi av Keren Hayesod. Se artikkel om dette i vår siste avis. (Den kan også lastes ned fra våre nettsider.) Tidligere i år ble vi, som følge av de daglige terroriserende rakettangrepene fra Gazastripen mot Israel, utfordret i å gi støtte til å oppgradere tilfluktsrom i Sha’ar Hanegev området. Vi omtalte dette i vårt nyhetsbrev, og dere responderte umiddelbart med generøse gaver. Det gjorde at vi allerede kort tid etter kunne sende penger for å ruste opp tre slike tilfluktsrom. Vår raske respons var i tillegg med på å sparke i gang en prosess hvor innsamlinger i en rekke andre land også kom etter. På denne måten har nå flere innbyggere her fått en litt tryggere hverdag. For dette ble vi hedret med å bli utnevnt av Keren Hayesod til “Guardians of Sha’ar Hanegev” – “voktere av Sha’ar Hanegev”. Diplomet for dette er undertegnet av ambassadør Avi Pazner, World Chaiman, Greg Masel, Director General og Jacob Snir, Director for Europe.

Siste dagen på vår reise ble vi hedret nok en gang, denne gangen av Yad Sarah. De driver et allsidig omsorgs- og hjelpearbeid i hele Israel med 103 avdelingskontorer rundt i landet og som i stor grad er basert på frivillighet. Hvert år får ca 400 000 mennesker direkte hjelp av organisasjonen – og hittil har ca. halvparten av Israels befolkning benyttet seg av Yad Sarah. De fleste av våre givere kjenner til organisasjonen fra tidligere omtaler i nyhetsbrev og aviser, og mange av deltakerne på turene våre har besøkt “hovedkontoret” i Jerusalem. Helt fra 1990 har HJH støttet Yad Sarahs arbeid for nye immigranter. For dette ble vi hedret med markering av at en ny norsk fløy skal åpnes, The Norwegian Work Center for Seniors, med avduking av plakett. Avdukingen av denne ble gjort av førstesekretær ved den norske ambassaden i Israel, Paul Klouman Bekken.

På vegne av Hjelp Jødene Hjem, viderebringer jeg all heder og all takk til dere, våre trofaste givere, som bevis på at hjelpen dere gir kommer frem og at det nytter.

Gi Jerusalems barn et smil i gave

Hit kommer tannleger fra hele verden og gir av sin tid. Donorer sender penger til materiell, slik våre givere gjør gjennom HJH. Barna får opplæring i tannpleie, de får en tannbørste og gratis konsultasjoner. I Israel må alle uansett alder, betale for sin egen tannbehandling. De fattigste har nok med å skaffe penger til mat og husrom. Tannlegebesøk er det vanligvis ikke penger til, derfor kommer de til denne klinikken. For kr 1.000 kan du gi et barn regelmessig tannbehandling til fylte 18 år.

Men – stedet har kommet med et lite hjertesukk. De trenger flere frivillige tannleger. Tannlegen må betale reisen selv og får ingen lønn, men det står husvære til disposisjon der nede. Dette er en enestående mulighet til å vise medmenneskelighet til noen av de mest vanskeligstilte barna og til å bli kjent med Jerusalem og Israel.

Kjenner du noen som kunne ha lyst til å bruke en uke eller mer på dette?

De kan evt. gå inn på www.dental-dvi.co.il. Her kan man lese mer om prosjektet eller kontakte dem for nærmere opplysninger.

Desember – en tid for gavmildhet

Jødisk ungdom fra det tidligere Sovjetunionen kommer for å studere i Israel. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)

Både i jødisk og kristen tradisjon er desember en måned som står i lysets og gavmildhetens tegn. I kristen tradisjon er det Julen og i jødisk er det Hanukah, lysfesten. Den feires til minne om gjeninnvielsen av Tempelet i Jerusalem, for 2167 år siden, etter at det over lang tid var vanhellighet av Atiokus styrker og hellensk religiøs praksis. Lysene symboliserer oljen de fant til Menoraen i Tempelet og som varte i åtte dager, helt til ny kunne skaffes.

For meg representerer lysene vi tenner de åtte dagene i Hanukah, ett mer hver dag, et symbol på håp i mørketiden. Det starter forsiktig med ett lys og vokser i styrke helt til alle åtte lysene brenner. Slik er det også med håpet til de som fortviler. Håpet er der, og de gir ikke opp. I Israel er det mange som fortviler, terrorraketter rammer deres boligområder hver dag, noen strever med å tilpasse seg et nytt samfunn, og andre har vansker som har rammet dem. Andre, kanskje i de tidligere sovjetstatene, i Etiopia eller i India, drømmer om å få reise hjem til Israel, men klarer det ikke uten hjelp utenfra. Heller ikke de gir ikke opp håpet. Vi er med vår hjelp med på å “tenne lys for dem” gjøre dagene mindre mørke. Slik vet de at de ikke er alene, at andre bryr seg og hjelper. Dere gir dem troen på en ny dag, en dag da åtte lys brenner og de vil vite at problemene de har opplevd, er historie.

For meg representerer lysene vi tenner de åtte dagene i Hanukah, ett mer hver dag, et symbol på håp i mørketiden. Det starter forsiktig med ett lys og vokser i styrke helt til alle åtte lysene brenner. Slik er det også med håpet til de som fortviler. Håpet er der, og de gir ikke opp. I Israel er det mange som fortviler, terrorraketter rammer deres boligområder hver dag, noen strever med å tilpasse seg et nytt samfunn, og andre har vansker som har rammet dem. Andre, kanskje i de tidligere sovjetstatene, i Etiopia eller i India, drømmer om å få reise hjem til Israel, men klarer det ikke uten hjelp utenfra. Heller ikke de gir ikke opp håpet. Vi er med vår hjelp med på å “tenne lys for dem” gjøre dagene mindre mørke. Slik vet de at de ikke er alene, at andre bryr seg og hjelper. Dere gir dem troen på en ny dag, en dag da åtte lys brenner og de vil vite at problemene de har opplevd, er historie.

På Hanukah er det tradisjon å spille med en dreidel, snurrebass, med barna, hvor symbolet på hver side avgjør hvor mye man vinner. Vanligvis nøtter og lignende. Snurr en dreidel dere også, kanskje lander den med en side opp representerende et generøst beløp dere kan gi til vårt arbeid.

Når dette nyhetsbrevet når dere er vi allerede i desember måned, og jeg vil på vegne av alle i Hjelp Jødene Hjem få lov til å takk alle dere som har vært med på gjøre vår hjelp mulig. Også i år har vi klart å holde oppe vårt høye nivå, og mange nye givere har vi fått. Det varmer og det gleder, og ikke minst gir det oss styrke til å fortsette arbeidet videre i årene som kommer.

God Hanukah, God Jul og et riktig Godt Nytt År til dere alle fra oss i Styret, Representantskapet og på sekretariatet!

Øyvind Bernatek
Styreleder

Bnei Menashe

Ung gutt fra Bnei Menashe lærer bruk av PC. (Foto: Øyvind Bernatek)

Senteret var en ganske velbrukt boligblokk, der hele første etasje var ombygd til møte- og aktivitetsrom. Oppover i etasjene var familier og uenslige ungdommer innkvartert. Utvendig bar blokken fortsatt preg av krigen i fjor. Vindusrutene var skiftet ut for lengst, men man kunne tydelig se store skader i pussen på ytterveggene etter de mange granatangrepene. I 33 dager varte krigen og personalet hadde hatt en tøff jobb. På krigens første dag kom en stor gruppe etiopiske immigranter som nettopp hadde landet, rett fra flyplassen til beskyttelsesrommet i kjelleren på mottaket. Ikke enkelt – uten språk og uten noen forståelse av hva som egentlig foregikk. Det hadde virkelig vært en utfordring for personalet. Tenk å skulle skape ro og trygghet i en slik situasjon.

Men – inne ble vi denne dagen møtt med blomster, godteri og smågaver. Vi ble presentert for tre grupper med unge mennesker, alle nye immigranter til Israel. De var svært forskjellige av utseende. Den ene gruppen kom fra Hviterussland og Ukraina, den andre fra Etiopia og den tredje
fra India.

Immigrantene fra India tilhører Bnei Menashe, en gruppe jøder som bor i det nordøstlige India, i Manipur og Mizoram provinsene. Til tross for at de er en liten minoritet, har de opprettholdt et jødisk levesett gjennom generasjoner. De har et kinesisk/asiatisk utseende og anser seg for å være etterkommere av en av Israels 10 tapte stammer. Iflg. deres tradisjon rømte deres forfedre nordøstover fra slaveri i Assyria for 2.700 år siden.

Mot slutten av 2006 kom den første gruppen på 267 personer tilbake til forfedrenes hjemland. Ungdommene vi hilste på var en del av denne gruppen.

I byene og landsbyene der bor det ca. 8.000 jøder blant en kristen befolkning. Jewish Agency har sendt spesialutdannet personale til India for å intervjue familiene og finne velegnede bosteder og integrasjonsprogrammer for dem i Israel. Deres første hjem i den nye landet ble enten i Karmi’el eller Nazareth Illit. I tillegg til språkundervisning får de her en fagutdannelse eller voksenopplæring, lærer om Israel og historien og deltar i spesialutformede kultur programmer.

Det var betagende å høre dem synge om Jerusalem på deres eget språk. De fortalte om drømmer og lengsler etter Israel, bevart gjennom mange generasjoner. Ungdommene begynte nå å få tak på språket og var godt i gang med en førskolelærerutdannelse. De var kjempefornøyd med sitt nye
liv og fremtidsutsiktene.

På spørsmål fortalte de at de ikke hadde følt seg direkte forfulgt, men at de stadig var utsatt for slengbemerkninger, folk spyttet etter dem, guttene fikk revet av kipaen o.s.v. Så det kjentes vidunderlig å komme hjem til Israel, der man kunne feire sabbat i fred og kle seg etter jødisk tradisjon uten problemer. De var svært takknemmelige for den hjelpen de hadde fått til å komme hjem og gledet seg til å kunne bidra til å skape et godt samfunn i Israel. Drømmen var blitt oppfylt, gleden og takknemmeligheten var uendelig.

Giverne har gjennom Hjelp Jødene Hjem støttet arbeidet for å få medlemmer fra denne stammen hjem til Israel og i gang med en ny hverdag. Nå kommer de også fra øst……