Nå gir vi et ekstra håndslag til beboerne ved Gaza-grensen

Vi legger vekt på å være forutsigbare og å ha kontinuitet i arbeidet når vi har funnet så gode samarbeidspartnere som vi har i Israel.

Kontinuitet og stabilitet har i det hele preget arbeidet i Hjelp Jødene Hjem. I løpet av det siste tiåret har vi kunnet øke antallet prosjekter og bevilgninger til hver enkelt noe. Gaveinntektene har vært svært stabile en periode nå – og det sammen med rasjonell drift og sparetiltak bl.a. i markedsføring, har ført til at det er blitt mye å sende til immigrantene.

Samtidig har situasjonen forandret seg for noen av prosjektene. Vi følger godt med, og til et par prosjekter har vi trappet ned støtten av denne grunn.

Også i år har det vært fantastisk å se hvor jevnt og godt gavene kommer inn – store og små. Ved utgangen av mai lå gaveinngangen akkurat likt med i fjor. Mange store gaver og en beskjed at vi får en arv må være en ekstra oppmuntring for oss alle til å stå litt ekstra på i sommer! Derfor deler vi dette med dere faste givere. For vi har noen ekstra utfordringer. Det ser dessverre ut som Israel og særlig grenseområdene i sør får en varm og vanskelig strid med trussel om krig – og ikke minst; terrorraketter fra Gaza som så langt har drept to mennesker i Sderot.

Vi har altså påtatt oss ansvaret for å bygge fire nye tilfluktsrom i Sha’ar Hallegev som styreleder har redegjort for. I tillegg er Ruth Bar-On og medhjelperne hennes involvert i et omfattende og langsiktig arbeid for mange redde og skadede terrorrammede mennesker i Sderot, som er det området som er verst rammet av raketter fra Gaza. Av en befolkning på 26 000 har flere tusen barn og andre blitt evakuert.
Kassamrakettene sprer død, smerte og frykt i dette området; vi vil vise solidaritet og gi hjelp, glede og håp om en fremtid gjennom gavene våre. Takk for at du er med på dette!

Nå fungerer Ulpan Halom som et emigrantsenter

Nå i begynnelsen av juni var jeg på privat besøk med en gruppe kunstnere i byen – og vi fikk også besøke HJH’s viktige prosjekt. Det var både inspirerende og interessant for oss!

Det var lagt opp til besøk på Ulpan Halom en ettermiddag. Vi fikk et godt innblikk i og orientering om arbeidet deres nå. Ved siden av besøk i en hebraiskklasse som studerte språket ved å lese moderne israelsk litteratur, fikk vi se jødiske og israelske danser fremvist av dansegruppa ved skolen, og teatergruppa viste oss et teaterstykke som de tidligere har vist i Knesset i Israel.

Det ble en spennende og annerledes kveld for oss – og det var godt å få vise alle de andre nordmennene at skolen arbeider så godt nå. Med på turen var både Ida og Harald Husveg og Karin og Reidar Gjøtterud som bl.a. har vært med på flere av Israelsturene våre og som har vært givere i flere år. Noen av de andre deltakerne ble nok både interessert og inspirert av besøket. Besøket ble avsluttet med en russisk “kveldsmat” der vi fikk bli bedre kjent med lederne og noen av lærerne.

I samtale med Felix Fainberg og Gregory Levin – de to som fremdeles leder og inspirere hele arbeidet, fikk jeg god informasjon om arbeidet ved Ulpan Halom. Skolen, eller emigrantsenteret som de kaller seg, hadde 8 grupper som studerte hebraisk i semesteret som ligger bak. Senteret har ca. 160 studenter i alderen 20-70 år. Gruppene studerer språket på ulike nivåer, eller klasser. To grupper tok utgangspunkt i israelsk moderne litteratur og en gruppe i bibelske tekster i språkstudiet. Ved siden av de 8 “vanlige” språkgruppene i hebraisk, har de nå en gruppe som studerer jødisk selvidentifikasjon, en gruppe i jødisk og israelsk sang og dans og en teatergruppe som bruker hebraisk som språk (som nevnt ovenfor).

Disse siste gruppene er startet opp ut fra et ønske om å gjøre skolen til mer enn en språkskole, til et emigrantsenter som motiverer og setter i stand til emigrasjon til Israel over et bredere spekter. Dette var en idé som opprinnelig kom fra oss i HJH, og som de nå har utviklet. Vårt viktigste mål er å undervise i hebraisk, sa Gregory Levin. Men vi har også en videre målsetting – å motivere for utvandring til Israel og til utvidet kontakt med den jødiske verden. Vi vil være et emigrasjonssenter i vid forstand, sa Felix Fainberg.

Vi fikk hilse på flere av studentene, flere av dem har konkrete planer om å immigrere til Israel når forholdene legger seg til rette. Ulpan Halom har hele tiden hjulpet studentene med å få kontakter i Israel med tanke på å få arbeid og bolig og et nettverk for dem der nede. Nå har vi et langsiktig fokus på motivasjonsarbeidet, fortalte Felix, slik at flere kan emigrere når forholdene blir roligere i Israel. Til nå har ca. 12 000 av studentene ved Ulpan Halom reist til Israel, og de aller fleste er godt integrert i det israelske samfunnet med fast arbeid.

Vi fikk se at Ulpan Halom fortsatt arbeider godt, og at støtten de får fra HJH vel anvendt! Det var godt å se – godt å kunne fortelle videre til giverne. Nå har styret bevilget 25 000 US-dollar til driften i år, noe av disse pengene hadde vi med oss nå. Felix og Gregory bad meg hilse og takke for den fortsatte støtten.

Under oppholdet i St.Petersburg fikk gruppen også møte lederen for prosjektet vårt i Moskva, Boris Altschuler. Han fortalte at arbeidet i Mouvement Without Frontiers er inne i en god periode nå, de har faktisk ca. 300 besøk på nettstedet sitt hver dag, og jeg fikk anledning til å drøfte planene for arbeidet fremover med ham.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om prosjektet vårt i Moskva i et senere nyhetsbrev.

Moralsk støtte teller mye

Det sier Uri Schwarz, planleggingsdirektør ved Shaare Zedek Medisinske Senter. Han uttrykker stor takknemlighet for den støtte som norske venner gir til Shaare Zedek. Sykehuset som ligger sentralt plassert i hovedstaden har i 105 år gitt medisinsk behandling til Jerusalems innbyggere.

– Jeg husker spesielt årene med mange terrorbomber her i Jerusalem – takk Gud at det er mer rolig nå. Da hendte det ofte at vi fikk brev fra Norge hvor det stod at de bad for oss. Det gav både meg og medarbeiderne her ved Shaare Zedek stor trøst og fornyet styrke, minnes han.
I mange år har gaver fra HJH blitt formidlet til å lette integreringen av nye immigranter i Israel. Mange jøder som har kommet hjem, særlig fra Russland, har medisinsk utdanning. Det gjelder både sykepleiere og leger.

– Ved Shaare Zedek har vi en egen stab som gir innføring i israelsk medisinsk praksis. Midlene fra HJH har kommet nye immigranter til gode, spesielt de som kommer fra Etiopia og Russland, forteller Uri Schwarz

Høyt faglig nivå
Nivået på den medisinske behandlingen i Israel ligger svært høyt i verdensmålestokk. På mange fagområder er det gjerne bare USA som ligger foran. Ved Shaare Zedek har de blant annet noen av de beste hjertespesialister i verden. Og mange ganger i løpet av de siste tiårene har banebrytende forskning og medisinsk behandling blitt satt ut i livet her i Jerusalem.

– For 10 år siden ble vi overrasket da vi oppdaget at både leger og sykepleiere fra andre land trengte etterutdanning for å jobbe her. Nå vet både vi og immigrantene som kommer til Israel at de trenger å lære mer for å kunne utøve sitt yrke. For en stund siden kom det en jøde fra Russland som ønsket å jobbe her ved Shaare Zedek. Han var ledende lege ved et medisinsk senter i Moskva. Vi kunne ikke engang gi ham kvalifikasjon til å arbeide her som sykepleier, forklarer han.

Lønn er ikke alt
– Hva er årsaken til det høye nivået på medisinsk behandling i Israel?

– En viktig grunn er at leger her i Israel får såpass god lønn at de ikke så lett lokkes til andre land. I tillegg er mange som arbeider på sykehuset her svært dedikert både til Jerusalem og til det å bo i Israel. En lege som kom hit fra Østerrike har vært forsøkt rekruttert av de beste sykehus i USA. Han sier at han ikke kunne tenke seg å flytte fra sitt hjemland for noen pris, svarer planleggingsdirektøren.

Uri Schwarz kommer selv fra Danmark. Han snakker flytende dansk og reiser jevnlig for å besøke sine foreldre der. Han har også vært flere ganger i Norge for å tale Israels sak og formidle takk fra Shaare Zedek for trofast støtte.

Be for barna
– Du nevnte dette med norske israelsvenner som ber for dere. Er der noen spesielle bønne-emner du vil trekke fram?

– Jeg husker da jeg og familien min kom hit til Israel. Vi hadde med oss et fint service produsert i Finland. Hver gang en kopp eller tallerken falt i gulvet og ble knust, skjente jeg på barna. Men fra den første dagen jeg begynte å arbeide her ved Shaare Zedek og så syke barn bli behandlet med dialyse, har jeg ikke lenger blitt sint om noe ble knust. Siden da har jeg vært takknemlig for hver dag barna er friske.

– Dette ligger meg på hjertet: Om våre venner i Norge vil be for oss her i Jerusalem, så be om at barna våre må få være friske og ved god helse, oppfordrer Uri.

Den som redder ett eneste liv, redder hele verden

I dag tidlig skjedde det igjen, det som er blitt en tragisk, daglig tilbakevendende hendelse for israelere bosatt nær Gaza; nye terrorraketter ble skutt mot dem. Denne gangen rammet de en skole i Shaar Hanegev. Heldigvis var det før elevene kom, så ingen ble direkte rammet, men uansett, tenk hvilken frykt det skaper blant barna og de unge. Neste gang kan det være barn på skolen og liv gå tapt.

Dette er udiskutabelt folkerettsstridige handlinger, terrorhandlinger ene og alene rettet mot den israelske sivilbefolkningen med eneste formål å drepe og å skape frykt!

Vi kan dessverre gjøre lite med terrorrakettene, terroristene har sin egen agenda, utslette Israel som jødisk stat, og de bryr seg neppe om hva vestlige organisasjoner eller regjeringer måtte si eller mene.

Derimot kan vi gjøre noe for sivilbefolkningen og på den måte sørge for at terroristene ikke lykkes. Vi har allerede satt i gang en ekstra innsamling for å bygge fire nye bomberom (shelter) i Shaar Hanegev. Her bor det mange unge immigranter, og vi trenger din støtte for å klare dette. Omkostningene er estimert til kr. 90.000 pr rom. Sammen kan vi ved dette verne om liv og være med på å gi menneskene i Shaar Hanegev et sårt tiltrengt bidrag til deres trygghet.

Gi trygt igjennom HJH
Det varmer å se de jevne strømmen av bidrag fra dere, store som små. Det gir oss kraft til å stå på videre. Ved å gi gjennom HJH vet dere hvilke prosjekter som støttes, at midlene går til dette og ikke til andre formål og at ikke unødvendige utgifter benyttes til markedsføring eller administrasjon. Vi har en trygg organisasjon og vår stedlige representant i Israel samtidig som vi er i løpende dialog med prosjektene og avlegger dem besøk for å sikre at midlene vi bevilger, benyttes korrekt.

Besøk vår hjemmeside
På vår hjemmeside www.hjhome.org vil dere finne mer om ekstrainnsamlingen til Shaar Hanegev og samlede opplysninger om alle de prosjektene vi støtter. Stadig flere har tilgang til Internett og benytter e-post. Hvorfor ikke sende e-post til alle deres venner og bekjente med oppfordring til å besøke vår hjemmeside og be dem om å sende oppfordringen videre? Det koster ikke noe, tar ikke mye tid og kan være med på å gi oss stadig flere givere.

Takk og god sommer!
Jeg benytter anledningen til å takke for alle bidrag vi har fått og til å ønske dere alle en riktig god sommer. Skal dere på sommerstevner, tal vår sak til andre, jo flere vi er som løfter sammen, jo større kan hjelpen bli. Vi kan være med på å hjelpe og redde mennesker i Israel. Det heter i den Jerusalemske Talmud: “Den som redder ett eneste liv, redder hele verden”. Det er ingen liten gjerning dere gjør!