Tusen takk!

Stadig ber de oss hilse til dere og takke; for støtten, varmen, omsorgen og muligheten til å hjelpe jødene hjem. Uten dere ville deres arbeid ikke være mulig og de er meget takknemmelige for denne støtten.

I en vanskelig hverdag er det godt å vite at man har venner her oppe i Norge, som hjelper til.

Våre prosjekter i Russland, Argentina, Brasil, Etiopia og Israel arbeider hardt for en vellykket innvandring. Hjelp Jødene Hjem driver kun humanitært arbeid og er bare opptatt av å hjelpe immigranter hjem og gi dem som trenger det, en ekstra håndsrekning for å klare seg i den nye hverdagen. Vårt fokus er på innvandring, på språkopplæring og annen hjelp til selvhjelp – og støtte til de mest vanskeligstilte. En vellykket integrasjonsprosess er den beste måten å gi Israel nyttige, nye borgere og dem en god hverdag.

Takk for at du står i dette arbeidet sammen med oss.

Med vennlig hilsen
Eli Finsveen, HJH-kontoret

Krafttak for integrering av etiopiske jøder

Historien om de etiopiske innvandrerne er både spennende og vanskelig, både når det gjelder selve innvandringen og ikke minst integreringen i det israelske samfunnet.

Integreringen av etiopierne har delvis vært svært vanskelig, både for dem selv og barn og barnebarn, og for det israelske samfunnet. De kom fra et helt annerledes samfunn, mange var analfabeter, så overgangen til det israelske samfunnet var – og er – vanskeligere enn de fleste tenkte seg.

Nå satser den israelske regjeringen og Jewish Agency sammen med de etiopiske immigrantenes egne organisasjoner for å få med hele det israelske samfunnet i å ta et krafttak for å få fortgang i å integrere etiopierne bedre, gi dem arbeid og i det hele øke denne gruppas sosiale status.

Gjennom en stor mediakampanje vil initiativtakerne, integrasjonsminister Tzipi Livni og Jewish Agencies president Zeer Bielski, fokusere på mulighetene og potensialet i den etiopiske befolkningsgruppa. Noen personer som har gjort en strålende karriere, blir holdt opp som eksempler på at det går bra. Noen av de som blir fortalt om, er f.eks. Major Zion Shenkor (30) som nå er ass. kommandant i en eliteavdeling i den israelske hæren, Yardene Fanta Wangenstein (33) som arbeider med en doktorgrad i pedagogikk og fotballspilleren Barueh Dago (25), er kjent midtbanespiller på det kjente laget Maccabi Tel Aviv. Alle disse kom til Israel som barn på 80-tallet – og har gjort det bra i det israelske samfunnet.

Noen tall forteller oss at her er store utfordringer som bør løses. En viktig målsetting for kampanjen er ellers å utfordre israelere ellers til å bli aktive medspillere i integrasjonsarbeidet på ulike måter, bl.a. utfordres arbeidsgivere til å ansette etiopiere.

Den etiopiske befolkningsgruppen i Israel i dag består av ca. 100.000. Halvparten av dem er under 19 år, og 44 % er under 15 år! Her er åpenbart store utfordringer – og store muligheter bare denne gruppen og alle disse unge kan integreres godt i det israelske samfunnet.
76 % av etiopierne er i arbeid, mot 89,7 av den israelske befolkningen ellers. Omlag 76 % av gruppa kom til Israel i Operasjon Salomon (i 1991) og senere.

En relativt liten del av gruppa har en akademisk utdannelse. I dag er omlag 2.500 – 3.000 etiopiske akademikere i arbeid, men relativt mange av dem arbeider i offentlige prosjekter slik at denne gruppen har egentlig ikke blitt godt integrert i det vanlige arbeidsmarkedet for akademikere.

Det siste tiåret har ellers stadig flere etiopiere kommet i gang med høyere utdanning. I dag er det omlag 2.500 etiopiere som studerer ved universiteter og høyskoler i Israel.
Av disse studerer ca. 120 juss, en utdanning som har høy status.

Det ser ut som antallet etiopiske studenter vokser raskt nå, men tallene både for utdannede og studenter i den etiopiske befolkningsgruppa er mye lavere enn for den israelske befolkningen ellers.

Også her har israelske myndigheter tatt fatt i en vesentlig utfordring i det israelske samfunnet – og som ellers er mange frivillige involvert.
Også vi i HJH er medspillere her – gjennom den store bevilgningen til den etiopiske innvandringen både i fjor og i år.

2005 ble godt arbeidsår

Takket være en jevn og god gaveinngang, kunne vi øke den økonomiske støtten til innvandringsarbeidet samlet. I fjor overførte vi mer penger til prosjektene våre enn vi har kunnet de siste årene. Det hører også med i bildet at vi opprettholdt et høyt nivå på informasjonsarbeid av ulik type, noe som også er en del av målsettingen for arbeidet. Noe av grunnen til den gode gaveinngangen, var nok aktiviteter i forbindelse med 15 års-jubiléet.

Gjennom bl.a. jubileumsfesten, jubileumsavisen vår og Isralsturen med hele 97 deltakere i fjor høst – nådde vi langt ut – og fikk satt fokus på det arbeidet vi støtter. Både overfor våre faste givere – og andre vi nådde ut til ved ulike tiltak som møter, informasjonsstand på sommermøter og jubileumsturen, fikk vi motivert til en ekstra innsats for immigrantene. Vi fikk mange tilbakemeldinger om at det var slik. Vi fikk også 300 nye givere i fjor – og har nå 11.000 navn i giverkartoteket.

I fjor ga HJH støtte til 25 prosjekter som arbeider med immigrasjon og gir hjelp til immigrantene etter at de er kommet til Israel. Den endelige listen finnes i årsmeldingen vår – og vil bli offentliggjort på nettsidene våre og i avisen. Det desidert største prosjektet vårt i fjor, var arbeidet med å hjelpe hjem etiopiske jøder til Israel. Til Jewish Agencies historiske prosjekt med å få hjem de siste 15 – 20.000 etiopiske jødene, gav vi et tilskott på 976.000 kroner. Vi er en samarbeidspartner som blir regnet med i denne storsatsingen som israelske myndigheter og Jewish Agency står sammen om – støttet av oss og Israels venner i mange land. Dette arbeidet videreføres for fullt i år – vi kommer tilbake med mer informasjon! Hele arbeidet – som i år vil koste 63 mill. US-dollar – vil nok enda ta to-tre år å fullføre.

Ellers har alle de “kjente” prosjektene våre – som giverne kjenner ganske godt – fått tilskott til arbeidet sitt også i 2005. Det gjelder bl.a. Machanaim-arbeidet for de gamle og ensomme i Jerusalem, Hadassah- og Share Zedek-sykehusene og arbeidet deres med etterutdanning av nye immigranter “arbeidskontoret” i Beer Sheeva som skaffer arbeid til “de nye”, hjelpearbeidet for gamle i Hotell Diplomat – og de mange andre som det vil føre for langt å nevne her.

Vi føler og opplever alle at det er et stort privilegium å få være med på dette. Vi fra HJH – og turdeltakerne våre de siste årene i Israel – har opplevd det så sterkt når vi møter prosjektene og de som får hjelp.
Konklusjonen er klar – dette vil og må vi fortsette med for fullt – oppgavene er like store og viktige som noen gang før. HJH har bestemt at hjelpen skal spisses inn mot innvandringen (som Etiopia-aksjonen) og mot de gruppene av nye innvandrere som trenger det mest, fattige og vanskeligstilte ellers. Det er flott å se at gavene strømmer inn også i 2006. Nå ligger vi godt an i forhold til budsjettet.
Takk til alle dere som fortsatt vil stå sammen med oss! Både de store og de mindre gavene er viktige for å komme i mål, bare trofaste giverglede gjør det fortsatt mulig å hjelpe så mange.