Ulpan Halom har 209 studenter

Felix Fainberg startet Ulpan Halom. Han har ledet arbeidet ved skolen hele tiden - og står fremdeles på for fullt.

Felix Fainberg ved Ulpan Halom i St. Petersburg er en av dem som ringte meg hjem en tidlig romjulsmorgen for å takke for samarbeidet og støtte i 2005. Telefonen ringte kl. 07.00; Felix starter nok arbeidsdagen tidlig, han pleier å ringe på den tiden av døgnet!

Han ringte for å fortelle at arbeidet ved språkskolen “vår” i St. Petersburg gikk som vanlig – og at ca. 209 studenter ville starte på nytt semester på nyåret – i flere forskjellige grupper. Det er slik de arbeider ved Ulpan Halom – studentene får tilbud om undervisning på flere ulike nivåer og med ulik målsetting.
Her er grupper for nybegynnere, viderekomne på ulike nivåer og klasser med spesielle ønsker for språkopplæringen sin.

Alle grupper studerer altså hebraisk med tanke på å emigrere til Israel før eller senere; noen få for foreløpig å kunne kommunisere på hebraisk med israelere eller andre. Hele tiden er tanken om å flytte til Israel der – og miljøet på skolen og lederne er en pådriver for å tenke på det!

Ulpan Halom er altså fortsatt et viktig redskap for å motivere og sette jøder i St. Petersburg i stand til å emigrere til Israel. I byen og området rundt bor enda ca. 70.000 jøder, så her er store oppgaver i årene framover med å gi flere av disse opplæring i hebraisk!

De aller fleste som flytter til Israel fra Russland nå, har ordnet seg med en jobb på forhånd. Språkkunnskaper er nøkkelen til jobben!

Felix ba meg også hilse til HJH-giverne og takke varmt for bevilgningen til skolen i fjor. Ulpan Halom er helt avhengig av støtten fra HJH for å drive videre.
Vi vil absolutt hjelpe Felix og Gregory og de andre i stabel videre i arbeidet!

Russerne hjelper oss

Boris Altshuler leder arbeidet i Moskva - og har ansvaret for Help Jews Home siden.

Boris Altshuler fra Moskva ringte nettopp og var meget stolt og oppglødd. 80.000 treff hadde det vært i fjor, og han sa at russere over hele verden er innom og stiller spørsmål og får svar.

Til og med fra Israel kommer det positive relasjoner og innspill. Dette går i boksen for glade tilbakemeldinger!

Nyhetsglimt fra Israel

Vi nærmer oss påske, vår og ferietider – og reiselysten tar tak i oss. Gladmeldinger strømmer inn om fulle fly til Israel og til og med om ventelister!

Som vi jo vet, er turismen en av Israels viktigste inntektskilder. Derfor ble det da også økonomisk krise da intifadaen herjet som verst. Hoteller stengte, busselskaper gikk over ende, og mange, mange mennesker ble uten arbeid.

Men mellom 2003 og 2004 økte inntektene fra turismen med 47 % og nådde over 2 milliarder i fjor. Det gleder oss alle, det kunne jo gått slik at turistsvikten ble permanent. Til og med Egypt ble sett på som et mer attraktivt reisemål enn Israel, og visst har de mye å by på av severdigheter og strender.

Men Israel ligger der som en oase og skjuler skatter som ingen kan vise maken til, med en helt særegen bestemmelse. Visste du f.eks. at av alle de fem klimasonene i verden finner vi fire i Israel? Bare den arktiske sonen mangler! Skiheiser og slalåmløypene er like bra på Hermonfjellet som i Hemsedal, og i Eilat er det evig sol og varme. 400 meter under havoverflaten – ved Dødehavet – er klimaet tropisk.
Men de glade tall til tross – det er enda et godt stykke igjen til rekordåret for turismen – år 2000. Da brakte turistene med seg 4,6 milliarder dollar!

Mange spør hva de kan gjøre for Israel – Å reise ned dit er et bidrag. Vi føler kanskje at det er egoistisk bare “å dra på ferie”, men da er vi med på å sette hjul i sving, skaffe arbeid og optimisme og vise at vi bryr oss. Alle som har prøvd det, har opplevd at de blir satt pris på og mottatt som venner. Det er også en verdi!

Arbeidsløshet og utdannelse
Arbeidsløsheten er et problem. Siste del av 2005 sank den til 9 % fra 9,1 % i første del. Prosenttall gir ikke noen eksakt informasjon – lettere blir det når vi ser at 247.000 mennesker i dag er registrert som arbeidsløse. Det er bekymringsfullt. Da hjelper det bare litt å få høre at det nå er 1,5 % færre enn året før og 1,9 % færre enn siste år før det igjen. – Kan så vi gjøre noe med dette? Vi kan i alle fall støtte opp om tiltak for reutdannelse i ulike yrker der israelske krav ligger høyere enn i de fleste andre land.
Vi støtter også opp om organisasjoner som “henter inn” barn og unge mennesker som er i ferd med å falle utenfor i sine miljøer. Ett eksempel blant mange er Ida Nudel, som har arbeidet med dette siden hun kom til Israel i 1987. Nå skriver hun bok og forteller om i alle fall 7.000 voksne, unge mennesker som i dag er i gode posisjoner og som hun i sin tid “plukket opp”. Det blir sikkert en bok til oppmuntring for alle som har vært med på å yte en skjerv. Som med alt arbeid fra Israel blir pengene vi gir “mangfoldiggjort”. Det er noe av velsignelsen ved dette arbeidet!

Det palestinske parlamentet

At terrororganisasjonen Hamas nå er kommet i posisjon til å styre den palestinske befolkningen alene, kan bli vanskelig – ikke minst for dem selv.
Nå prøver riktignok norske kommentatorer å hevde at Hamas er to forskjellige ting – en human, sosial hjelpeorganisasjon og en annen militant gruppe. Hvis vi forholder oss til den humane, vil det gå greit. Bare tiden kan gi oss svaret, men det kan være nyttig å se på noen faktaopplysninger!

Det partiet som har hatt styringen til nå, er “Fatah”. Det var Yassir Arafats parti. Han stiftet det i Kuvait så tidlig som i 1959, og det er bare naturlig at de som var med den gangen, har mistet grepet. De yngre som er kommet til, ser tingene annerledes, og det oppstår indre strid. Det er også “de unge” som har vært mest aktive i kampen mot “den israelske okkupasjonen”. Etter hvert er Fatah også blitt svekket av korrupsjonsskandaler. Han de nå betrakter som sin mest populære leder, sitter i fengsel i Israel. Det er kanskje ikke noe godt kort å satse på!

“Hamas” er en mye yngre organisasjon stiftet i 1988 av Ahmed Yassin. “Det egyptisk-muslimske brorskapet” var modell for oppbyggingen av Hamas. De deltok ikke i de palestinske valgene forrige gang. Yassir Arafat var den store lederen, og ingen tok opp kampen mot ham.

Hamas har som sitt offisielle mål å etablere et styre basert på islamsk lov – den såkalte Sharia-loven – og å fjerne Israel som stat. Vi leser jo daglig i avisene at “verden” presser dem på dette – men helt klart er det at vi vil få se en helt annen situasjon etter dette valget.

Nå husker de fleste av oss at den gamle, hvitkledde Yassin ble drept av en israelsk rakett, kanskje noe av det uforsonlige ved Hamas døde med ham. Det kommer også signaler om mer moderate holdninger fra yngre Hamas-medlemmer.

Til høyre for Hamas ligger en liten, men militant gruppering som de fleste har hørt om, “Islamsk Jibad”. De har valgt den samme plasseringen som Hamas valgte sist, nemlig å boikotte valget fordi “valget er basert på Oslo-prosessen”, sier Nafey Azzam som leder partiet.

I det nye parlamentet blir det 132 plasser mot 88 i det nåværende. Det er en betydelig økning. I dag er det fem kvinner med i parlamentet, i det nye er det også satt av plasser til kvinner og kristne! – “Et minimum av representasjon” står det å lese.

Jeg har stjålet disse opplysningene fra “Dagsavisen”, som har en utmerket korrespondent i Israel – Roger Hercz. Hans artikler – i all sin enkelhet – er til å få forståelse av. Uten å bruke store ord og overdrivelser gir han et klart bilde av situasjonen i Midtøsten og lar oss trekke våre egne konklusjoner. De er det jo alltid lettest å trekke på bakgrunn av faktaopplysninger!

I Gaza og på “Vestbredden” har 1,3 millioner palestinere stemmerett, og i Øst-Jerusalem nesten 400.000.

Neste måned er det israelernes tur til å velge ny nasjonalforsamling og ny regjerning. Det valget kan også by på overraskelser. Vi her oppe i nord kan mene mye om mangt uten at det får store konsekvenser. Men spør du hva du kan gjøre for Israel, er svaret – “å be”! Det er makt i de foldede hender, og den makten er til å bruke for oss alle.