2005 ble godt arbeidsår

Takket være en jevn og god gaveinngang, kunne vi øke den økonomiske støtten til innvandringsarbeidet samlet. I fjor overførte vi mer penger til prosjektene våre enn vi har kunnet de siste årene. Det hører også med i bildet at vi opprettholdt et høyt nivå på informasjonsarbeid av ulik type, noe som også er en del av målsettingen for arbeidet. Noe av grunnen til den gode gaveinngangen, var nok aktiviteter i forbindelse med 15 års-jubiléet.

Gjennom bl.a. jubileumsfesten, jubileumsavisen vår og Isralsturen med hele 97 deltakere i fjor høst – nådde vi langt ut – og fikk satt fokus på det arbeidet vi støtter. Både overfor våre faste givere – og andre vi nådde ut til ved ulike tiltak som møter, informasjonsstand på sommermøter og jubileumsturen, fikk vi motivert til en ekstra innsats for immigrantene. Vi fikk mange tilbakemeldinger om at det var slik. Vi fikk også 300 nye givere i fjor – og har nå 11.000 navn i giverkartoteket.

I fjor ga HJH støtte til 25 prosjekter som arbeider med immigrasjon og gir hjelp til immigrantene etter at de er kommet til Israel. Den endelige listen finnes i årsmeldingen vår – og vil bli offentliggjort på nettsidene våre og i avisen. Det desidert største prosjektet vårt i fjor, var arbeidet med å hjelpe hjem etiopiske jøder til Israel. Til Jewish Agencies historiske prosjekt med å få hjem de siste 15 – 20.000 etiopiske jødene, gav vi et tilskott på 976.000 kroner. Vi er en samarbeidspartner som blir regnet med i denne storsatsingen som israelske myndigheter og Jewish Agency står sammen om – støttet av oss og Israels venner i mange land. Dette arbeidet videreføres for fullt i år – vi kommer tilbake med mer informasjon! Hele arbeidet – som i år vil koste 63 mill. US-dollar – vil nok enda ta to-tre år å fullføre.

Ellers har alle de “kjente” prosjektene våre – som giverne kjenner ganske godt – fått tilskott til arbeidet sitt også i 2005. Det gjelder bl.a. Machanaim-arbeidet for de gamle og ensomme i Jerusalem, Hadassah- og Share Zedek-sykehusene og arbeidet deres med etterutdanning av nye immigranter “arbeidskontoret” i Beer Sheeva som skaffer arbeid til “de nye”, hjelpearbeidet for gamle i Hotell Diplomat – og de mange andre som det vil føre for langt å nevne her.

Vi føler og opplever alle at det er et stort privilegium å få være med på dette. Vi fra HJH – og turdeltakerne våre de siste årene i Israel – har opplevd det så sterkt når vi møter prosjektene og de som får hjelp.
Konklusjonen er klar – dette vil og må vi fortsette med for fullt – oppgavene er like store og viktige som noen gang før. HJH har bestemt at hjelpen skal spisses inn mot innvandringen (som Etiopia-aksjonen) og mot de gruppene av nye innvandrere som trenger det mest, fattige og vanskeligstilte ellers. Det er flott å se at gavene strømmer inn også i 2006. Nå ligger vi godt an i forhold til budsjettet.
Takk til alle dere som fortsatt vil stå sammen med oss! Både de store og de mindre gavene er viktige for å komme i mål, bare trofaste giverglede gjør det fortsatt mulig å hjelpe så mange.