200.000 har utvandret siden 1990

Det israelske utenriksdepartementet regner med at 709.000 israelere bor i utlandet. Blant israelerne som har forlatt Israel, er nok jøder fra det tidligere Sovjetunionen den største enkeltgruppe. Fra slutten på 1980-tallet har det kommet over én million jøder til Israel fra disse landområdene. Det blir antatt at ca. 34.000 av dem har vendt tilbake, og at ca. 40.000 har dratt videre til vestlige land, hovedsakelig Canada.

I følge israelske integreringsmyndigheter, er det 8,8 prosent av immigrantene fra det tidligere Sovjet som faller utenfor det israelske samfunnet og som ikke klarer seg godt. Denne prosentdelen er betydelig lavere enn for andre innvandringsgrupper.

Siden starten på år 2004 har 20.352 nye immigranter kommet til landet. I år 2003 kom det totalt 22.189.